مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد اعضا هیات علمی دانشگاه

ساخت وبلاگ

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد اعضا هیات علمی دانشگاه

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد اعضا هیات علمی دانشگاه

  دید کلی :

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد اعضا هیات علمی دانشگاه بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

  توضیحات کامل :

  دانلود مبانی نظری رشته مدیریت

  دانلود ممبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد اعضا هیات علمی دانشگاه بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

   ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
  هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌های خود بالاخص در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. ارزیابی عملکرد  به عنوان یک بخش یا زیرمجموعه از مدیریت عملکرد محسوب می شود. (May Leen Yu et al.  ,2009)

  هیات علمی 
  یکی از تنگناها و مشکلات عمده آموزش عالی در ایران کمبود هیات علمی با کفایت و توانمندی ویژه است. از طرفی تحرک علمی در هیات علمی ها بسیار پایین است و از طرف دیگر بخش وسیعی از هیات علمی کشور از نظر استخدامی جوان هستند. از نظر ترکیب ،هیات علمی ارتباط چندانی با تعداد رشته های تحصیلی و دانشجویان ندارند. مشکل دیگر توزیع و استقرار از جغرافیایی اعضای هیات علمی و نیز نحوه به کارگماری آنها است . یکی از عوامل دیگر عدم نظارت سازمان یافته، هدفمند و مشهود برکار اعضای هیات علمی دردانشگاها است . از این رو گرانبهاترین منابع آموزش عالی استفاده بهینه به عمل نمی آید.از نارسایی های دیگر، مشکلات روش تدریس اعضای هیات علمی ،تعداد کم اعضای هیات علمی مشغول در امر پژوهش و تالیف، حضور اندک بمنظور پاسخگویی به سوالات دانشجویان، کم انگیزگی دانشجویان در کسب دانش  نارسایی در سلسله مراتب هیات علمی، کمبود نهادهای علمی در دانشگاه ها و بالاخره ضعف فرهنگی حاکم بر جامعه را می توان به عنوان سوژه های مشهور تر نام برد.[34,35]

  15-2. قوانین و مقررات و آیین نامه ها
  بعد از انقلاب فرهنگی قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی برای دانشگاهها در ستاد انقلاب فرهنگی و بعد در شورای عالی انقلاب فرهنگی متمرکز شد . این امر اگر چه مزایای زیادی در بر داشته است . معایبی را هم با خود به همراه آورده اولا: دانشگاه ها را خیلی اداری کرده . ثانیا : تداخل بروز کرده در آیین نامه ها و مقررات نوعی واگرایی درونی در دانشگاه بین اقشار دانشگاهی ایجاد نموده است.آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی که در تاریخ 14/10/89 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید است، در چهارفعالیت فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی بر اساس مواد و بند های مندرج در آیین نامه تبیین و تنظیم گردیده است.


  16-2. حوزه های مرتبط با اعضای هیات علمی
  1-16-2. فعالیت های فرهنگی - تربیتی – اجتماعی 
  به مجموعه فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می شود که موید آمیختگی علم و اخلاق اسلامی و مبتنی بر تقویت و ترویج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملی منطبق با قانون اساسی و ارزشهای انقلاب اسلامی در میان خانواده دانشگاهیان بوده و نگاه مثبت جامعه به دانشگاهیان را به عنوان عناصر سازنده و پیشرو در پی داشته باشد.


  2-16-2. فعالیت های آموزشی 
  به مجموعه فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می گردد که وی می بایست در جهت آموزش و تربیت دانشجویان به نحوی روزآمد و موثر برای حفظ و ارتقا کیفیت آموزش و انتقال مطلوب مفاهیم بکار گیرد.


  3-16-2. فعالیت های پژوهشی و فناوری
  به فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می شود که ضمن برخورداری از ویژگی هدفمند ساختار یافته، قابلیت کشف و توسعه حقایق یا ایجاد توانایی پیاده سازی و بکارگیری یافته های علمی را داشته و در عمل قادر به رفع نیاز جامعه و شکستن مرزهای دانش به صورت متوازن و منطبق بر اولویت های مصوب تحقیقاتی و فناورانه باشد.


  4-16-2 فعالیت های علمی و اجرایی
  به مجموعه فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می شود که ضمینه ساز تقویت و بسط بنیانهای دینی و فرهنگی و تعمیق مبانی اعتقادی بوده و منجر به توسعه و گسترش علم  ودانش، پژوهش و فناوری و تامین زیر اسخت های مرتبط در این حوزه ها می گردد.


  5-16-2 شاخص های مالی
  با توجه به زنجیرای بودن حوزه ها از منظر های مختلف در سطح دانشگاه و متولی بودن ارزشیابی اساتید با معاونت های مختلف باید صورت پذیرد، اهمیت تامین منابع مالی که جزو اصلی ترین شاخص های بررسی ارزیابی  می تواند باشد و اثر گذار به بررسی این حوزه نیز پرداخته می شود. [37]


  فهرست مطالب
  فصل دوم : ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق    12
  1-2 مقدمه :    13
  2-2. هوش سازمانی    13
  1-2-2. سیستم هوش تجاری به عنوان هسته تصمیم گیری    14
  2-2-2. كاربرد هوش كسب و كار در سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمانی    15
  3-2-2. نیازمندی های ارزیابی هوش تجاری در سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی    16
  3-2. ارزیابی عملکرد:    17
  1-3-2 سیر تحول ارزیابی عملکرد    18
  2-3-2. ارکان ارزیابی عملکرد چه چیزی باید مورد ارزیابی قرارگیرد؟    19
  3-3-2. ارزیابی چه زمانی صورت می پذیرد؟    20
  4-3-2. انواع ارزيابي    20
  5-3-2. رویکردهای ارزیابی عملکرد    22
  6-3-2. مراحل ارزیابی عملکرد    23
  7-3-2. مدلهای ارزیابی عملکرد    23
  8-3-2. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد    24
  9-3-2. نقش فناوری اطلاعات در ارزیابی عملکرد    25
  4-2. مدیریت منابع انسانی    25
  1-4-2. عملکردها مدیریت منابع انسانی    26
  2-4-2. تشریح مدل جامع ارزیابی عملکرد منابع انسانی    26
  3-4-2. الگوهای متداول ارزیابی عملکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی    26
  4-4-2. جایگاه و نقش نظام ارزیابی عملکرد در فرآیند توسعه منابع انسانی سازمان    27
  5- 2.  اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان    29
  6-2. مدیریت راهبردی – برنامه ریزی راهبردی    30
  7-2. مدل SWOT    32
  8-2. مراحل پیاده سازی مدل  BSC    33
  1-8-2.  تعیین اندازه سازمان    33
  2-8-2. تجزیه و تحلیل موقعیت سازمان    33
  3-8-2. تثبیت چشم انداز    34
  4-8-2. تعیین استراتژي هاي سازمان    34
  5-8-2. تعیین وجه هاي مناسب براي شرکت    34
  6-8-2. تدوین اهداف استراتژیک براي جنبه هاي تعیین شده    34
  9-2 کارت امتیاز متوازن    35
  10-2 . شاخص    35
  11-2. داشبورد    36
  1-11-2. داشبوردها، اندازه گیري عملکرد سازمانی و مدیریت    38
  2-11-2. اثرات پیاده سازی داشبورد بر سازمان    38
  12-2. برای ارزیابی برنامه توسعه دانشگاه  میتوان دو نقش در نظر گرفت    38
  1-12-2. ارزیابی  زمینه و محیط    39
  2-12-2. ارزیابی درون داد    39
  3-12-2. ارزیابی فرآیند    39
  4-12-2. ارزیابی برون داد    39
  5-12-2. مدیریت دانشگاهی    40
  13-2. عناصر اصلی تشکیل دهنده آموزش عالی و تنگناهای موجود    41
  14-2. هیات علمی    42
  15-2. قوانین و مقررات و آیین نامه ها    42
  16-2. حوزه های مرتبط با اعضای هیات علمی    43
  1-16-2. فعالیت های فرهنگی - تربیتی – اجتماعی    43
  2-16-2. فعالیت های آموزشی    43
  3-16-2. فعالیت های پژوهشی و فناوری    43
  4-16-2 فعالیت های علمی و اجرایی    43
  5-16-2 شاخص های مالی    43
  17-2. پیشینه    44

  منابع و مراجع:    
  منابع فارسی :    
  منابع انگلیسی    

  توضیحات:
  فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
  همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
  نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
  بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
  تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا


   

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد.

download (1)

 

مبانی,نظری,و,پیشینه,تحقیق,ارزیابی,عملکرد,اعضا,هیات,علمی,دانشگاه,...
نویسنده : کاووسی فر بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 11 مرداد 1397 ساعت: 15:22